Bart Huijpen heeft van kinds af aan al een fascinatie voor de Natuur, Constructie, Vormen en Creativiteit.

From childhood on, Bart Huijpen is fascinated by Nature, Shapes, Construction and Creation.